Film „Lyžování dětí“ nabízí názorný obrazový materiál a základní informace o výuce nejmenších dětí. Autoři se ho na základě vlastních zkušeností i znalostí v oblasti moderních trendů výuky lyžování pokusili vytvořit tak, aby byl srozumitelný pro všechny diváky. Praktické aspekty pedagogické práce na svahu jsou prezentovány jednoduchou a přehlednou formou s cílem poskytnout ucelený návod směřující k efektivní a zážitkově bohaté práci se začínajícími lyžaři.
 

Videomateriál obsahuje dvě hlavní části. První část  „Lyžování nejmenších“ je určena pro rodiče a naznačuje jak pracovat s nejmladší kategorií lyžařů. Druhá část „Lyžování na školách v přírodě“ je určena pro učitele a instruktory pracující s dětmi mladšího školního věku na školách v přírodě.

 

 Jednotlivé části filmu si můžete prohlédnout přímo na tomto webu či stáhnout do svého PC. K dispozici bude snad i možnost nechat si poslat originální verzi DVD pouze za náklady na kopírování.

Tento film vznikl za podpory FRVŠ MŠMT ČR pod číslem 1127/2011 F5/d "Tvorba intermediální podpory výuky sjezdového lyžování".

 

    PhDr. Martin Jílek, Ph.D.                    Mgr. Jana Mílová

Mgr. Roman Šinkovský, Ph.D.         PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.