Oblouky v paralelním postavení

Pokročilé činnosti zaměřené na zvládnutí jízdy v obloucích v paralelním postavení lyží využívající dovednosti hranění v provedení oblouků ke svahu i v navazovaných obloucích.