Drobné hry a zábavná cvičení

Ukázky důležité součásti lyžařského výcviku dětí v podobě drobných her a činností na lyžích, jejichž cílem je osvojení si a prohloubení základních lyžařských dovedností a rozvoj lyžařské všestrannosti zábavnou formou.